Προστασία προσωπικών δεδομένων

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 2016/679), στη βάση δεδομένων των προσωπικών στοιχείων των πελατών μας τηρούνται οι κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγγελία και την ολοκλήρωση αυτής, κρυπτογραφημένα. Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, τα στοιχεία παραμένουν στη βάση δεδομένων των παραγγελιών της εταιρείας ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, χωρίς να δίνονται σε κανέναν και για κανένα λόγο.